TRIVSELSGRUPPER FOR BARN 8 – 12 ÅR

Klikk for stort bilde

 For deg som har søsken med funksjonsnedsettelse

 

 

Kontaktperson: Ruth Berle Tlf.33085145/46432988
ruth.berle@horten.kommune.no

TID og MØTESTED:
Vi treffes i på Familiehuset i Horten
Torsdager 16:30-18.30
Det er 6 gruppesamlinger med opptstart 26.oktober
Vi tilbyr samtale med foreldre og barn før oppstart og ved slutt
Tilbudet er gratis
Gruppelederne har taushetsplik

VI VET AT:
Barn og foreldre har mange spørsmål
Det kan være vanskelig for foreldre å snakke med barna og forklare hva
utfordringene innebærer
Det kan være vanskelig for barna å snakke med foreldrene om
opplevelsene sine
Mange barn synes det er vanskelig å snakke med andre, fordi de ikke vil
utlevere familien sin


DERFOR ER DET VIKTIG AT:
Barn får dele kunnskap om det å leve som søsken til barn med nedsatt
funksjonsevne på en måte de kan forstå og håndtere
Familien blir inspirert til å snakke sammen
Barn har et sted der de kan dele opplevelser og erfaringer med andre i
lignende situasjon


VI ØNSKER AT BARNA:
Blir mer bevisst egne behov, talenter og ressurser
Treffer andre i samme situasjon og får nyttig info
Blir bevisst egne tanker, følelser og handlinger
Blir bedre i stand til å mestre vanskelige situasjoner


VI ØNSKER AT FAMILIENE SOM RINGVIRKNING AV TILBUDET FÅR:
Økt bevissthet og bedre forståelse for barnets behov
Felles informasjon og ny kunnskap
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284