Skolehelsetjenesten

Jente med fargebanner. - Klikk for stort bildeAlle barn og unge i Horten har en helsessykepleier.

 

 

 

 

Helsesykepleier er tilgjengelig 

Helsesykepleier på skolen er tilgjengelig på mobil, mail eller teams for barn, unge og foresatte. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om oppfølging eller samtale. Vi er spesielt opptatt av å ivareta barn og unge i denne sårbare tiden. 

 

Skolehelsetjenesten i den enkelte skole

Bakkeåsen ungdomsskole Vivian Tafjord 4091 1787 E-post
Borre ungdomsskole Vivian Tafjord 4091 1787 E-post
Fagerheim barneskole Vivian Tafjord 4091 1787 E-post
Granly barneskole Line H. Nilsen 9755 0246 E-post
Granly barneskole Anne Strømnes Jensen 4770 8856 Epost
Holtan ungdomsskole Anne Solveig T Pettersen 9755 0260 E-post
Lillås barneskole Helle Lugg 9047 3853 E-post
Sentrum barneskole Wenche Aasmundtveit 9755 0028 E-post
Nordskogen barneskole Ida Sunneva Grotle 9755 0349 E-post
Lysheim barneskole Elin Døvik Moskvil 4770 9167 E-post
Åsgården barneskole Henriette Hammelow-Berg 9755 0469 E-post
Falkensten Montessori Trude Tomasgård 9117 6865 E-post
Orerønningen ungdomsskole Synnøve Wille 4080 1436 E-post
Horten VGS Anne Strømnes Jensen 4770 8856 Epost

 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus  på forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter fast program, og enkeltelever følges opp i samarbeid med foresatte. 

Barn og unge påvirkes av hvordan familien har det. De fleste familier møter ulike utfordringer i løpet av oppveksten. det kan være samlivsbrudd, fysisk og/eller psykisk sykdom, rus eller tap av nære.

Skolehelsetjenesten oppfordrer foresatte til å informere om dette til skolen og/eller helsesykepleier, slik at barnet kan møtes på en god måte i hverdagen.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og kan formidle kontakt til Familiehuset og andre aktuelle instanser. Helsesykepleier har taushetsplikt. Det tas kontakt med foresatte for  samtykke dersom informasjon skal videreformidles om barnet/ungdommen.

Det tilbys helseundersøkelser, barnevaksinasjon, veiledning og helseopplysning. 

 

Skolefysioterapi

Skolefysioterapeutene jobber forebyggende inn mot alle barne- og ungdomsskoler. I 1.klasse gjennomføres observasjon i klasserom og gymtime. I 6. og 9.trinn får hver klasse et undervisningsopplegg med teoretisk og praktisk del. Skolefysioterapeutene tar også imot henvisninger på enkeltbarn dersom det er ønskelig med en vurdering.

Skolefysioterapeut Gun E. Kamfjord, tlf.975 50 227 (Gun.Kamfjord@horten.kommune.no ) har ansvar for Sentrum, Lillås, Fagerheim og Lysheim skoler.

Skolefysioterapeut Susanne Opstad, tlf.975 50 404 (Susanne.Stene@horten.kommune.no ) har ansvar for Åsgården, Granly og Nordskogen skoler.

Postadresse: Horten kommune, Helsetjenesten for barn og unge, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

Trude Tomasgård
Teamleder Skolehelsetjenesten
Tlf: 91176865
Marie L. Schmidt
Teamleder fysioterapi
Tlf: 40906086

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284