Skolehelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du komme uten avtale. Du kan snakke med helsesykepleier og ved behov få hjelp av fysioterapeut. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Ansatte i Skolehelsetjenesten 

Alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole har en skolehelsetjeneste. Skolehelsetjenesten har helsefremmende og forebyggende arbeid som hovedoppgave, både gruppe- og individrettet. Rådgivning overfor elever, lærere og foresatte står sentralt for skolehelsetjenestens personell. Med samtykke fra eleven, eventuelt også foresatte, samarbeider skolehelsetjenesten med blant annet Pedagogisk-Psykologisk tjeneste og Familiehuset. Komplekse behandlingsoppgaver skal i hovedsak overlates til andre dele er av kommunehelsetjenesten. Helsesykepleier, leger og fysioterapeuter fra kommunehelsetjenesten utgjør kjernepersonell i skolehelsetjenesten. 

Skolefysioterapeutene følger opp barn med kortvarig eller langvarig behov for fysioterapi. Vi kommer rundt på kommunens barneskoler og ungdomsskoler, og bruker skolene og SFO som treningsarena.  

Kontakt

Trude Tomasgård
Teamleder Skolehelsetjenesten
Tlf: 91176865
Marie L. Schmidt
Teamleder fysioterapi
Tlf: 40906086

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284