Fysioterapi for barn og unge

Aktiviteter for skoleelever ved Midgard. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av fysioterapeut.

TJENESTENS INNHOLD

Vi gir tjenester til barn og ungdom med ulike problemstillinger knyttet til f eks. muskel- og skjelettsystemet og andre motoriske utfordringer. Oppfølgingen tilpasses individuelt utfra barnets behov og funksjon. Vi gir råd og veiledning til barnets foresatte.  Barn og ungdom som strever med kroppsøvingsfaget kan også få veiledning. Barn med varige funksjonsnedsettelser følges over tid. Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner ved behov.

Forebyggende har vi 4-ukersgruppe, 4-månedersgruppe og undervisning på 1.trinn, 6.trinn og 9.trinn. For mer informasjon om forebyggende skolefysioterapi, se skolehelsetjenesten.

I tillegg har vi mulighet for trening i varmtvannsbasseng individuelt eller i grupper.

HVEM ER TJENESTEN FOR

Barn og unge mellom 0-18 år.

HENVISNING

Ofte er det helsesykepleier, lege eller personell ved barnehage eller skole som henviser til oss, men du som foresatt kan også ta direkte kontakt med fagleder og barnefysioterapeut Marie L. Schmidt. marie.schmidt@horten.kommune.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Vi er 4 barnefysioterapeuter i Horten kommune fordelt på 3,4 årsverk. Vi har taushetsplikt. Vi gjennomfører konsultasjoner på helsestasjonen, i barnehager eller på skoler, og tilbyr også hjemmekonsultasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETALING

Tjenesten er gratis.

KONTAKTINFORMASJON

Om du ikke allerede har kontakt med en av fysioterapeutene våre, ta kontakt med fagleder Marie L. Schmidt.

Fagleder og barnefysioterapeut Marie L. Schmidt. Telefon 40 90 60 86. Mail marie.schmidt@horten.kommune.no

Barnefysioterapeut Gun E. Kamfjord. Telefon 97 55 02 27. Mail gun.kamfjord@horten.kommune.no

Barnefysioterapeut Susanne Opstad. Telefon 47 70 85 13. Mail susanne.opstad@horten.kommune.no

Barnefysioterapeut Kaja Brekke. Telefon 97 55 04 04. Mail kaja.brekke@horten.kommune.no

ANSVARLIG FOR TJENESTEN

Enhetsleder Helene Samnøy. Telefon 97 55 02 65. Postadresse: P.B.10, 3191 Horten

TJENESTESTED

Vi holder til på helsestasjonen i Rådhusets underetasje. Åpningstid alle hverdager mellom 08.00-15.30. Telefon 33 08 57 01.

 

Kontakt

Helsetjenesten for barn og unge
Tlf: 33085701
Marie L. Schmidt
Teamleder fysioterapi
Tlf: 40906086

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284