Familieråd

Båltur for skolelever. - Klikk for stort bilde

Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger.

I samarbeid med Barn & Familietjenesten arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.  

Kort om familieråd

 • Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet.
 • En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre selve familierådet.
 • Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet.

Hvordan gjennomføres et familieråd?

 • Du selv eller en ansatt fra Barn & Familietjenesten kan ta initiativ til familieråd. Sammen lager en spørsmål som familierådet skal diskutere og foreslå løsninger til.
 • Barn & Familietjenesten bruker en nøytral og uavhengig koordinator til å hjelpe familiene med å forberede og gjennomføre familierådet.  Koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/ slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på familierådet.
 • Familierådsmøtet gjennomføres. Et viktig prinsipp er at barnets interesser skal stå i fokus. Barnet er vanligvis til stede på selve møtet. Møtet varer ca 3-6 timer og er delt inn i tre deler:
 1. Alle deltakerne er tilstede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Denne informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd.
 2. Kun familiens nære nettverk er tilstede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Koordinator og den ansatte fra Barn & Familietjenesten kan kalles inn underveis.
 3. I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den ansatte fra Barn & Familietjenesten inn igjen til familien for å få informasjon om planen.

Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Filmer om familieråd

Tør jeg dette?

Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

Vil du vite mer? Kontakt Barn & Familietjenesten i Horten kommune.

Postadresse: Horten kommune, Barn- og familietjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

     

Kontakt

Birgit Eggen
Seniorkonsulent
Tlf: 975 50 056

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284