Enhet for mindreårige flyktninger

Bilde av boligen i Redaktør Baggethunsvei - Klikk for stort bilde En enslig mindreårig flyktning er et barn/ungdom under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Enhet for mindreårige flyktninger består av tre døgnbemannede bofellesskap: Kongeveien 86, Beverstien 2 og Redaktør Baggethunsvei 13. I bofellesskapene er det er plass til inntil 5-7 barn og unge i alderen 12-18 år. Enheten har også oppfølging av flyktninger som bor i fosterhjem, eller på hybel med tilsyn.

Enhetens viktigste oppgave er å gi god omsorg og forberede de mindreårige flyktningene til et selvstendig voksenliv.

Enheten jobber for at ungdommene skal være aktive deltagere i samfunnet. Det er et spesielt fokus på at ungdommene skal ta en utdanning, og delta i lokale fritidsaktiviteter. De siste årene har nesten alle ungdommene i enheten fullført videregående skole.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange som skal bosettes i Horten hvert år. I April 2018 var til sammen 40 ungdommer tilknyttet enhetens ulike tiltak.

Vil du være vennefamilie for en av våre enslige mindreårige flyktninger?


Vennefamilier facebook 3 - Klikk for stort bilde Horten kommune søker vennefamilier til våre enslige mindreårige flyktninger.  Våre enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som har kommet til Norge uten sin familie og som har et bo- og omsorgstilbud i Horten kommune. Å føle tilhørighet der du bor er viktig for alle.

Våre barn og unge ønsker en mulighet til å bli kjent med andre enn de som er offentlig ansatte. Det er viktig for dem å være en del av vanlig familie i Norge, lære norsk, bli bedt på middag og være med på familiens aktiviteter. Ved å bli vennefamilie vil dere få en gjensidig læring av kultur og tradisjoner. Hvor ofte man møtes vil variere etter barnets behov og familiens muligheter.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med oss:
Erlend Troøien tlf: 40801426/epost: Erlend.Trooien@horten.kommune.no

Ingrid Langelo tlf: 97550272/epost: IngridL.Langelo@horten.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kathrine Lillebakken
Enhetsleder
Tlf: 975 50 280

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284