Integreringsavdelingen

Avdelingen er ansvarlig for bosetting av nyankomne flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret, og etter Lov om Introduksjonsordningen. Det er Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som, i samarbeid med Integreringsavdelingen, beslutter hvem som skal bosettes i kommunen.

Avdelingen har fokus på kvalitetssikring og profesjonalisering av integreringsarbeidet. Sammen med andre kommunale samarbeidspartnere skal avdelingen bidra tilå sikre et helhetlig tjenestetilbud med klare roller og ansvarsoppgaver mellom de kommunale tjenesteområdene. Etter bosetting skal alle nyankomne flyktninger mellom 18 - 55 år delta i Introduksjonsprogrammet. Programmet kan ha en varighet på inntil 2 år. Målet er å sikre at flyktningene så tidlig som mulig kan fokusere på et kvalifiseringsløp mot arbeid og utdanning. Dette oppnås best ved å fokusere på stabilitet og trygghet i bosettingsprosessen, tydeliggjøre forventninger, kartlegge støtte og formulere mål.

Kommunenes mål er å sikre en trygg, tydelig og aktiv integrering og inkludering i kommunen. Målet er at alle flyktninger får mulighet til å bidra med sine ressurser og potensiale innen jobb og utdanning, kultur og frivillighet, lokal verdiskapning og samfunnsliv.

Norsk opplæring for nyankomne flyktninger gis av Horten voksenopplæring. Du finner mer informasjon på IMDI sine nettsider og UDI sine nettsider.

Om du ønsker direkte kontakt så kan du sende en epost til fungerende avdelingsleder Ruben Åsmot Johnsen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284