Tjenestebeskrivelse - utstedelse av autoriasjonsbevis, plantevern

Formål med tjenesten
Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis, såkalt
sprøytesertifikat. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve.

Hvem kan få tjenesten:
Autorisasjonsbevis kan gis til personer som:
- Har fylt 18 år og som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave
- Har dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Tjenestens innhold
Fylkesmannens landbruksavdeling gjennomfører kurs i samarbeid med forsøksringene. 
Autorisasjon - plantevernmidler

Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon finnes hos Mattilsynet:

Etter bestått eksamen kan du be om å få utstedt autorisasjonsbevis. Anmodning om
bevis gjøres skriftlig eller muntlig til kommunens landbruksansvarlig. Søknadene
behandles fortløpende og autorisasjonsbevis blir sendt søker i posten i løpet av 1-2
uker. Det er Mattilsynet som skriver ut autorisasjonsbeviset etter melding fra
kommunen.

Hva du kan forvente av oss?
Kommunen kontrollerer at eksamen er bestått og at man er registrert som
yrkesdyrker. Hvis man ikke er yrkesdyrker må arbeidsforhold og behov for
autorisasjonsbevis dokumenteres skriftlig. Ved tap av bevis kan kommunen utstede
midlertidig eller duplikatbevis.

Ansvarlig for tjenesten
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester.

Praktiske opplysninger
Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00 / 33 08 52 25
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:             08.00 - 15.00
Kontaktperson:         Rolf Magne Vindenes

 

Klageadgang
Det er Mattilsynet som er klageinstans.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284