Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger i jordbruket.

Formål med tjenesten

Byggesøknader behandles etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4
(tiltak som krever søknad om tillatelse).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284