Seksjonering

BildeSlettet
Dette elementet finnes ikke lengre og vil heller ikke vises på nettsiden.

 

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av flere boliger eller andre bruksenheter på eiendommen, samt tilleggsareal grunn (oppmålingsplikt).

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen. Ved behov for veiledning kan veiledningsskjema lastes ned.

Vedlegg:

 • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
 • Plantegninger (samtlige etasjer, kjeller og loft)
 • Vedtekter for sameiet
 • Ved tilleggsareal av grunn – rekvisisjon på eget skjema (PDF, 38 kB)
   

Reseksjonering og sletting

Dersom man ønsker å gjøre endringer etter at eiendommen er seksjonert, må det som regel foretas en reseksjonering. Det må fylles ut et søknadsskjema for reseksjonering. Ved behov for veiledning kan veiledningsskjema lastes ned.

Saksbehandlingstid

Seksjonering skal behandles innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Normalt vil saksbehandlingstiden være kortere.

Saksbehandlingstiden for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, avhengig av årstiden søknaden mottas.

Gebyrregulativ (PDF, 192 kB)

Lov om eierseksjoner

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284