Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver med bruksrett er varslet.
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

 

Viktige begrensninger

Eiendommer som skal slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

 

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284