Klarlegging av grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

P0000781.jpg

 

Slik får du klarlagt eksisterende grense

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker

 

Klarlegging av eksisterende grense (koordinatbestemt)

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

 

Slik søker du om grensepåvisning

 

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

 

Utfylling av skjemaet:

Skjemaet kan virke komplisert, men det holder for denne sakstypen å skrive inn eiendommens betegnelse, krysse av for klarlegging av grense nederst på side 1 og underskrive på side 3. Kart som viser hvilke grenser som ønskes klarlagt må vedlegges.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284