Grensejustering

Grensejustering er justering av eksisterende grense(r) mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema (PDF, 38 kB) til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Ved større endringer må du søke om arealoverføring eller oppretting av matrikkelenhet.

Eiendommens verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål i reguleringsplan.

Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284