Adressering

Tildeling og endring av adresse

Husnummerskilt

Bolignummer

Nye vei- og stedsnavn

Eksterne linker

100-0043_IMG.JPG

Tildeling og endring av adresse

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles navn av kommunen. Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes – blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med Horten kommune v/geodata.

 

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen.

 

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Mangler du adressemerke, eller mener du at du har fått feil bolignummer, ta kontakt med Horten kommune v/geodata.

 

Nye vei- og stedsnavn

Nye navnesaker starter som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Behov for nye veinavn kan også dukke opp i forbindelse med adresseproblematikk (for eksempel stikkveier med forvirrende adresser osv.). Kommunen har i henhold til kap 12 § 50 i matrikkelforskriften, ansvar for tildeling av veinavn. Initiativ til nye veinavn kan også komme fra utbyggere eller innbyggere.

Eksterne linker

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284