Byggeforbud i strandsonen

Benk på stranden i sollyset. - Klikk for stort bilde

Du må søke om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter fra vannet. 

Plan og bygningsloven av 1. juli 2015 dikterte nye regler som skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke kommunen om tillatelse. Regelendringene gjelder for eksempel en garasje på inntil 50 kvadratmeter, sykkelbod, terrasse eller levegger. Men fritaket fra søknadsplikt gjelder ikke områder der det er byggeforbud, for eksempel i strandsonen.

- I følge plan- og bygningsloven er det forbudt å bygge i et 100 meter bredt belte langs strandsonen. Dette gjelder også på privat eiendom, og for bygninger som er mindre enn 50 kvadratmeter, sier Hanna Fossen-Thaugland, som er plansjef hos Fylkesmannen i Vestfold.

Denne regelen gjelder fortsatt, til tross for forenklinger i annet regelverk. Alle byggetiltak i strandsonen må ha en dispensasjon fra lovforbudet, og er derfor søknadspliktig.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284