Krav til situasjonsplan

Situasjonsplanen utarbeides på grunnlag av situasjonskartet.  

Planen må være basert på godkjent kartunderlag samt være i målestokk 1:500 eller 1:1000.   Planen skal vise tiltakets nøyaktige plassering og påføres avstander til sikker tomtegrense, nærliggende bygninger og senterlinje vei. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 6 mnd.

Situasjonskart kan lastes ned og skrives ut fra kommunens kartportal, eller fås ved henvendelse til kommunen.  

Eksempel (PDF, 203 kB)på forenklet situasjonskart.

Eksempel på målsetting (PDF, 203 kB):

 

Når eiendommen har anslåtte/usikre grenser:

Der det skal gjøres tiltak mot anslåtte/usikre grenser, må disse avklares før søknadsprosessen starter. Dette med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4.

Nødvendige dokumenter for bestilling av oppmåling kan fås ved henvendelse til geodata v/Espen Berg, telefonnummer: 33 08 51 27 eller

e-post: espen.berg@horten.kommune.no 

Når oppmålingsforretning er avholdt og klagefrister utgått, vil korrekte grenser fremgå av kommunens webkarttjeneste. Tiltaket må inntegnes på revidert kartgrunnlag

 

 

 

   

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284