Hva skjer i byggesaken - min eller naboens?

Du kan følge saken din via innsyn.

Veileder til hvordan søke i innsyn (PDF, 57 kB)ligger her

 

 

 

Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som er i tråd med regelverket, 12 uker for mer omfattende saker og mer enn 12 uker for saker med dispensasjon.

En forutsetning for at saken skal kunne behandles innenfor disse fristene vil være at søknaden er fullstendig. Krav til søknad og dokumentasjon fremkommer av kap 5 i Byggesaksforskriften.

 

Tidsfrister for kommunens saksbehandling:

Tidsfrister for kommunens saksbehandling fremkommer av plan- og bygningsloven § 21-7 og byggesaksforskriften § 7-1.

2 uker:

Forhåndskonferanser

3 uker:

Igangsettingstillatelser  

Midlertidig brukstillatelser     

Ferdigattester

Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.  

12 uker:

Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon.

Ingen lovpålagt frist:

Saker med dispensasjon fra plan   

Beregning av tidsfrister:

Hvordan tidsfristen skal beregnes fremkommer av Byggesaksforskriften § 7-2

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284