Støtte til solenergi i borettslag og sameier i Horten


Tilskuddsordning: Solenergi i borettslag og sameier 

Horten kommune har midler i en tidsavgrenset periode til støtte til solenergi i borettslag og sameier. Ordningen gjelder borettslag og sameier med over 4 enheter, og som ikke ellers kan få støtte fra Enova. 

SØKNADSFRISTEN ER 31. OKTOBER 2022.


Hvem kan søke? 
Styret i borettslag og sameier. 

Hva kan det søkes om? 
Det kan søkes om støtte til solenergianlegg, enten som produserer strøm (solcelleanlegg) eller varme (solfangeranlegg). 

Hvordan søke 
Les retningslinjene for tildeling av støtte (PDF, 112 kB)

 Søknadskjema fylles ut digitalt. 

Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum. 

Etter at du har sendt søknaden 
Vi registrerer alle søknader når vi mottar dem. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opptil flere dager. 

Søknadene behandles samlet når søknadsfristen er gått ut. 

Alle søkere mottar en e-post med svar når vedtak er fattet.  

Søkere som er tildelt midler skal sende inn en kortfattet rapport, gjerne med bilder, samt regnskapsrapport for brukte midler til postmottak@horten.kommune.no innen én måned etter at tiltaket er gjennomført. 

Klage 
Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler. Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284