Tilskuddsordning: Grønne midler

Illustrasjonsfoto lyspære og grønn - Klikk for stort bilde

Horten kommune ønsker å fremme praktiske tiltak, nyskapning og aktiviteter i nærmiljøet som gir en positiv lokal miljøeffekt og økt miljøengasjement i kommunen. Tilskuddet er i 2022 på til sammen kr 100 000,-.

Frist for å søke

15. februar 2022

Kriterier for å søke:

Hvem kan søke:

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper i Horten kommune.
 • Organisasjoner og institusjoner i Horten kommune.
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere i Horten kommune.
 • Tjenesteenheter i Horten kommune.

Hva kan det søkes om:

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til må:

 • Ha lokal forankring i Horten kommune og engasjere kommunens beboere.
 • Skape positiv miljøeffekt lokalt.
 • Ha en start- og sluttdato.
 • Rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt.
 • Være nyskapende og framtidsrettet.
 • Ha en viss egenfinansiering (som for eksempel egenmidler, frivillig innsats, midler fra andre kilder, lokaler, donerte materialer).
 • Ikke brukes til drift av organisasjonen.

Alle kriteriene trenger ikke å være oppfylt. Her finner du retningslinjene for å søke (PDF, 417 kB).

Hvordan søke

 1. Les retningslinjene (PDF, 417 kB) for Horten kommunes grønne midler.
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet.
 3. Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum.

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Vi registrerer alle søknader når vi mottar de. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opp til flere dager.
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfrister er gått ut. Sak om tildeling av Horten kommunes grønne midler vil bli behandlet i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk.
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet samt på disse nettsidene.
 4. Søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene når vedtak er fattet.
 5. Søkere som er tildelt midler skal sende inn en kortfattet rapport, gjerne med bilder, samt regnskapsrapport for brukte midler til postmottak@horten.kommune.no innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler. Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Kontakt

Benjamin Myklebust Rød
Klimarådgiver
Mob: 90880531

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284