Målsetting og satsingsområder - næringsutvikling

Vår visjon: Horten kommune skal bli oppfattet som det mest spennende og innovative stedet å arbeide og drive næringsvirksomhet i Oslofjordregionen 

Vår ambisjon: Horten kommune skal være en næringsoffensiv kommune som i samarbeid med næringsliv, høgskole og andre aktuelle aktører legger forholdene vel til rette for et innovativt og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv.

Våre verdier: Horten kommune skal av næringslivet bli oppfattet som en næringsoffensiv kommune og bli assosiert med følgende egenskaper og verdier:

 • Kunnskapsrik
 • Proaktiv
 • Løsningsorientert
 • Forutsigbar
 • Innovativ

Våre satsingsområder:

 • Attraktivitet
 • Næringsklynger
 • Innovasjon og kompetanse
 • Næringsoffensiv
 • Infrastruktur
 • Regionalt samarbeid

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284