Tilskudd fritidsaktiviteter

Illustrasjon som viser frivillighet - Klikk for stort bildeFrafall og rekrutering til fritidsaktiviteter for barn og unge har vært en utfordring gjennom corona-epedemien. Horten kommune ønsker derfor å legge til rette for at flere barn og unge har mulighet til å drive med en fritidsaktivitet

Politikerne i Horten har vedtatt en tilskuddsordning som ett av flere krisetiltak i forbindelse med covid-19.

Ordningen er øremerket ivaretakelse av barn og unge under pandemien.

Tilskuddet er på til sammen kr 250 000. Du kan søke om det beløpet du vil. 

Når og hvordan søker jeg?
 1. Les retningslinjene for tilskuddsordningen (DOCX, 15 kB)
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet

Fristen for å søke er 30. oktober 2022.

NB! Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum. 

Hvem kan søke?
 • Lag og foreninger 
 • Enkeltpersoner.  
 • Bedrifter. 
 • Organisasjoner og institusjoner. 
 • Uformelle grupper. 
Hva kan det søkes støtte til?

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til må: 

 • Ha en start- og sluttdato. 
 • Rette seg mot barn og unge.  
 • Ikke brukes til drift av organisasjonen. 
 • Aktivitet skal publiseres i aktivitetskalenderen horten.friskus
Etter at du har sendt søknad
 1. Vi registrerer alle søknader vi mottar. Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette kan ta opptil flere dager. 
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfristen er gått ut.  
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når søknaden er behandlet.  
 4. Søkere som får tildelt midler mottar pengene når søknaden er behandlet. 
Klage på vedtak

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler.

Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Kontakt

Engelstad Anders
Rådgiver
Mob: 92026307

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284