Shared Space Storgata

Eksempel på Shared Space i Storgata ved Horten torg. - Klikk for stort bilde

Horten kommune arbeider med å få til et midlertidig pilotprosjekt for shared space i Storgata. I samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Statens vegvesen jobber vi frem forslag til løsning for Shared Space i Storgata. Pilotprosjektet er tenkt gjennomført i Storgata sommerhalvåret 2016.

Områdets avgrensning

 Utsnitt av pilotprosjektets område. Orange linje viser deling av kjørebane for sykkel og motorkjøretøy. Gul felt viser fokusområde der alle brukergrupper deler kjørebanen. - Klikk for stort bilde

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284