Kommuneplanens arealdel

Borrehaugene fra Midgard. - Klikk for stort bilde

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealplanlegging i Horten kommune, hvor det skal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.

 

I møte den 9. april 2019, sak nr 042/19,  vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel for perioden 2019 – 2031. Planen er vedtatt med rettsvirkning med unntak av følgende områder som må behandles videre:

 • Det foreligger innsigelser til boligområdene N6 og B11
 • Forslag til endret arealbruk fra friområde til boligbebyggelse i område H12 skal på høring før ny behandling

 

Viktige dokumenter for kommuneplanens arealdel:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284