Kommuneplan 2015-2027

Hender som samarbeider. - Klikk for stort bilde

Kommuneplanen for Horten kommune består av en samfunnsdel og en arealdel .  Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for hele den kommunale virksomheten og vår kommuneplan gjelder for de nesten 15 årene. I tillegg er det laget en egen kommunedelplan for Horten sentrum (sentrumsplanen).

31 oktober 2016 vedtok kommunestyret planstrategi 2016 - 2020 og planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 - 2020. (PDF, 1000 kB) Planstrategien angir hvilke planer kommunen skal arbeide med i inneværende periode og planprogrammet angir hvilke tema som skal behandles i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Frist for innspill til kommuneplanens arealdel er 1. juni 2017.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for samfunnsutviklingen, hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg de neste 15 årene og overordnede prioriteringer for å nå målene. Samfunnsdelen har fire fokusområder:

 1. Attraktivitet
 2. God oppvekst
 3. Trygghet for innbyggerne
 4. Natur og miljø

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det sal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.

Kommunedelplan Horten sentrum/Sentrumsplanen:

Kommunedelplanen for sentrum er planen for byutviklingen i Horten sentrum. Planen inneholder mål og planer for byutviklingen de neste 15 årene.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Trude Movig
Enhetsleder for kommuneutvikling

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284