Byutvikling i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand med havna i forgrunnen - Klikk for stort bilde

Åsgårdstrand er en liten by med litt over 3000 innbyggere, og ligger vakkert til ved kysten mellom Horten og Tønsberg. Byen blir omtalt og skal utvikles som en Kunstnerby, både på grunn av et aktivt kunstmiljø og fordi kjente kunstnere som Edvard Munch har holdt til i byen.

Områderegulering Åsgårdstrand

 

Kommunestyret har i møte 11.12.2018 vedtatt områderegulering for Åsgårdstrand med PlanID 0701 00398.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.


Vedtatt plankart (PDF, 9 MB), bestemmelser (DOCX, 85 kB) og planbeskrivelse (PDF, 5 MB) er lagt ut på kommunens Servicetorg/Rådhuset (Teatergata 11) og på Horten bibliotek.


Eventuelle klager

Planen kan påklages til fylkesmannen (PDF, 18 kB)innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist for å klage på vedtaket er satt til 30.01.2019 .

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på kommunens internettside

 

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Her finner du informasjon og plandokumenter for ny områdereguleringsplan for Åsgårdstrand

Plandokumenter

 

For spørsmål vedrørende planforslaget, ta kontakt med prosjektleder Anne Hilde Hole, tlf 33 08 50 00

Eller epost: postmottak@horten.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284