Rapporter Horten Indre havn

 

2021 - Erfaringsrapport Byggherre - utgitt av Forsvarsbygg og Horten kommune (PDF, 3 MB)

2021 - Sluttrapport Horten havn - utgitt av PEAB og Cowi (PDF, 5 MB)

2018 - Deponering av forurensede masser. Alternativanalyse - Utgitt av WSP (PDF, 2 MB)

2018 - Kvartærgeologisk vurdering Indre havn Horten, Vestfold - Utgitt av GeoSubSea AS (PDF, 10 MB)

2018 - UXO Horten Ren Indre Havn: Historical Investigation - Utgitt av Adede (PDF, 3 MB)

2017 - Mulighetsstudie tildekkingsmasser - Utgitt av  WSP (PDF, 2 MB)

2017 - Sjøbunnskartlegging i Indre havn, Horten, Vestfold - Utgitt av GeoSubSea AS (PDF, 9 MB)

2017 - Horten havn visuell kartlegging av DNV GL (PDF, 2 MB)

2017 - Nye stabilitetsberegninger geoteknikk Horten Indre havn - Utgitt av Multiconsult (PDF, 3 MB)

2017 - Datarapport Grunnundersøkelser Geoteknikk - Utgitt av Multiconsult (PDF, 5 MB)

2017 - Notat om geotekniske forhold - Utgitt av Multiconsult (PDF, 2 MB)

2017 - Sedimentundersøkelse Vannområde Horten - Larvik - Utgitt av Norconsult (PDF, 3 MB)

2017 - Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering - Utgitt av Forsvarsbygg (PDF, 3 MB)

2017 - Supplerende sedimentundersøkelser - Utgitt av Forsvarsbygg (PDF, 3 MB)

2016 - Notat om geotekniske forhold - Utgitt av Golder (PDF, 489 kB)

2016 - Sedimentundersøkelser ved Mellomøya øst - Utgitt av Forsvarsbygg

2016 - Helhetlig tiltaksplan - kortversjon - Utgitt av NGI (PDF, 6 MB)

2016 - Helhetlig tiltaksplan - Utgitt av NGI (PDF, 8 MB)

2015 - Kartlegging av Kilder til Miljøbelastning i Horten Indre havn - Utgitt av Golder (PDF, 4 MB)

2015 - Horten Indre Havn Tiltaksrettede Undersøkelser -- Utgitt av NGI (PDF, 5 MB)

2015 - Horten Indre Havn Overvannskummer ved Gammelt Teknisk Verksted - Utgitt av Multiconsult (PDF, 945 kB)

2014 - Undersøkelser av den Historiske Oksygenutviklingen og Naturtilstanden i Horten Indre Havn - Utgitt av UiO (PDF, 3 MB)

2014 - Tiltaksplan for Horten Indre Havn - Utgitt av DNV og NGI (PDF, 15 MB)

2014 - Overvåking av Sigevann i Indre Havn - Utgitt av Norconsult (PDF, 2 MB)

2014 - Overvannskum KJV2 Horten Indre Havn - Utgitt av Multiconsult (PDF, 4 MB)

2014 - Horten Indre Havn Supplerende Undersøkelser - Utgitt av NGI (PDF, 4 MB)

2013 - Vurdering av Fremmedstoff i Fisk og Skjell i Horten Havneområde - Utgitt av Mattilsynet (PDF, 165 kB)

2013 - Undersøkelse av Miljøgifter i Fisk fra Horten Indre Havn - utgitt av COWI (PDF, 6 MB)

2013 - Notat om SPI Undersøkelser i Horten Havn - Utgitt av NIVA (PDF, 986 kB)

2013 - Notat om Småbåthavner Horten Indre Havn Resultat fra Screening av Sedimenter og Grunnforurensning - Utgitt av Forsvarsbygg (PDF, 585 kB)

2013 - Notat om oksygenmålinger Horten Indre Havn II - Utgitt av Forsvarsbygg (PDF, 525 kB)

2013 - Notat om oksygenmålinger Horten Indre Havn I - Utgitt av Forsvarsbygg (PDF, 367 kB)

2013 - Bruksplan for Horten Indre havn - Utgitt av Horten kommune (PDF, 5 MB)

2012 - Undersøkelse av Biota i Horten Indre Havn - Utgitt av COWI (PDF, 3 MB)

2011 - Supplerende Undersøkelser av Miljøgifter i Sedimentene ved Østøya og Mellomøya i Horten i 2011 - Utgitt av NIVA (PDF, 4 MB)

2011 - Prøvetaking og Kartlegging av Miljøgifter i Sjøsedimenter i Horten Indre Havn i 2011 - Utgitt av NIVA (PDF, 20 MB)

2011 - Miljøundersøkelser og Risikovurdering av Bunnsedimenter i Horten Indre Havn i 2011 - Utgitt av NIVA (PDF, 16 MB)

2011 - Karlegging av Overvannsnett Horten Indre Havn - Utgitt av COWI (PDF, 8 MB)

2011 - Avfallsfyllingen Indre Havn Plan for Overvåking 2011 - 2016 - Utgitt av Norconsult (PDF, 2 MB)

2006 - Overvåking av Eutrofitilstanden i Ytre Oslofjord - Femårsrapport 2001 - 2005 - Utgitt av Det Norske Veritas (PDF, 5 MB)

2006 - Avfallsfyllingen Indre Havn Overvåkingsrapport - Utgitt av Norconsult (PDF, 2 MB)

2005 - Avfallsfyllingen Indre Havn - Plan for Overvåking - Utgitt av Norconsult (PDF, 619 kB)

2004 - Miljøtekniske undersøkelser Linden - Utgitt av Norconsult (PDF, 9 MB)

2004 - Miljøtekniske undersøkelser Indre Havn - Utgitt av Norconsult (PDF, 5 MB)

2004 - Avfallsfyllinger Indre Havn Horten - Utgitt av Norconsult (PDF, 2 MB)

2002 - Miljøgiftundersøkelser i Havner i Telemark Vestfold Akershus og Østfold 1999 - Utgitt av NIVA (PDF, 2 MB)

2002 - Grunn og sedimentundersøkelse ved Karljohansvern Horten Indre Havn - Utgitt av Promitek (PDF, 14 MB)

2000 - Kartlegging av Forurensning i Indre Havn Horten - Utgitt av FFI (PDF, 6 MB)

1999 - Hortenskanalen Rehabilitering - Utgitt av Noteby (PDF, 5 MB)

1995 - Miljøundersøkelser av ØSDs Avfallsfylling på Møringa Borre Kommune - Utgitt av Jordforsk (PDF, 16 MB)

1993 - Kartlegging av Tungmetaller i Sedimentene i Hortenskanalen for Borre Kommune - Utgitt av NIVA (PDF, 3 MB)

1993 - Deponier Linden og Ytre Havn Horten - Utgitt av Noteby (PDF, 410 kB)

1989 - Kartlegging av Søppelfyllingen i Indre Havn - Utgitt av Noteby (PDF, 31 kB)

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284