Kommunedelplan for Horten sentrum: Sentrumsplanen

Skisse for showroom på torget i Horten. - Klikk for stort bilde

Målet med sentrumsplanen er å skape en mer levende by. Et sentralt spørsmål i utvikling av Horten er hvordan kan vi opprettholde en kompakt sentrumskjerne og øke folketettheten. Vi skal legge til rette for flere boliger i sentrum, samtidig skal byen bli mer attraktiv slik at vi tiltrekke oss flere folk og virksomheter. Mer folk vil gi det beste grunnlaget for økt aktivitet og handel.

Kommunedelplanen lanserer visjonen: Byen med det grønne hjertet der planen er å utvikle byen rundt Lystlunden som et grønt rekreasjonsområde.

Sentrumsplanens hoveddokumenter:

Bystrategi for Horten (PDF, 17 MB)
Mål og strategier (PDF, 9 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 14 MB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 683 kB)
Handlingsplan (PDF, 2 MB)
Skilt og reklameinnretninger (PDF, 57 kB)
Estetisk veileder (PDF, 4 MB)
Byutviklingsanalyse Sjøfront øst (PDF, 21 MB)

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284