Byutvikling i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand med havna i forgrunnen - Klikk for stort bilde

Åsgårdstrand er en liten by med litt over 3000 innbyggere, og ligger vakkert til ved kysten mellom Horten og Tønsberg. Byen blir omtalt og skal utvikles som en Kunstnerby, både på grunn av et aktivt kunstmiljø og fordi kjente kunstnere som Edvard Munch har holdt til i byen.

Områderegulering Åsgårdstrand

Områdereguleringsplan for Åsgårdstrand (planID 00398) ble vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018. Etter klagefristens utløp mottok kommunen to klager. Saken ble behandlet i Kommunestyret 09.04.2019 (journalpost 19/8463). Klagene ble vedtatt imøtekommet, og det har blitt foretatt mindre endringer i plankart og bestemmelser.

 

Her finner du mer informasjon om planen:

 

 Link til kartportalen

 

Plandokumenter

Underlagsdokumentasjon

For spørsmål vedrørende planforslaget, ta kontakt med prosjektleder Anne Hilde Hole, tlf 33 08 50 00

Eller epost: postmottak@horten.kommune.no.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284