Utlån av hjelpemidler - tjenestebeskrivelse

Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarig behov (inntil 3 måneder) til den som på grunn av funksjonstap, skade eller sykdom har et kortvarig hjelpemiddelbehov.

Se informasjon nederst om hjelpemidler til barn og ungdom inntil 18 år.

 

Tjenestens innhold

Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidlene til forflytning og primære behov som toalett- forhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler og rullatorer. Avtale om hjelpemiddelutlån gjøres med ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Hva kan du forvente av oss

 • Hjelpemidlene som lånes ut er rengjorte.
 • Vi kan eventuelt bidra til at hjelpemidlene kjøres ut/monteres og/eller demonteres/hentes.

Hva vi forventer av deg

 • At hjelpemidlene tas godt vare på.
 • At hjelpemidlene returneres når behovet opphører. Alternativt at vi får beskjed slik at vi kan få hentet hjelpemidlene.
 • At ergoterapeut får tilbakemelding dersom behovet skulle vise seg å overstige 3mnd.

Praktiske opplysninger

Ved behov for korttidslån av hjelpemidler kontaktes ergoterapitjenesten ved Braarudåsen Senter, 3308 6622 Mandag – fredag: 08.30 – 10.00.

Ved behov for reparasjon og retur av hjelpemidler kontaktes kommunens korttidslager/ hjelpemiddeltekniker direkte. Telefon: 33 08 68 60 onsdag og fredag 08.00 – 09.00 (kort ringetid, da vi er ute på oppdrag)

E-post: korttidslager@horten.kommune.no

Besøksadresse: Nedre vei 22, 3183 Horten,  Karljohansvern

Åpent for publikum: Onsdag og fredag 08.00 – 11.00

 

Er behovet hos et barn eller ungdom til og med 18 år - kontakt Enhet for barnehabilititering på 3308 5000 dagtid mellom 08.00 - 15.00.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284