Matombringing - tjenestebeskrivelse

Å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende som ikke selv klarer å lage middag er det inngått samarbeid med kjøkkentjenesten om tilbudet som ikke er lovpålagt.

 

Matombringing er behovsprøvd, og tildeles etter en total vurdering med særlig vekt på ernæringssituasjonen og søkers evne til å lage mat selv.

Tjenestens innhold

Middag, dessert/ suppe og grøt leveres hver onsdag for hele uken mellom kl 10.00 og 13.00 etter bestilling

Hva kan du forvente av oss

 • At tjenesten kommer i avtalt tidsrom
 • At personalet viser ID-kort, som forteller hvem de er og hvor de jobber
 • At det gis skriftlig informasjon om reduksjon/endring i tjenesten ved sykdom, høytider eller i ferieperioder
 • At vi overholder vår taushetsplikt

Hva vi forventer av deg

 • At du eller din representant setter deg inn i vedtaket, og tar kontakt om det er noe du ikke er fornøyd med
 • At du eller din representant gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tidsrom
 • At du respekterer at ansatte ikke har anledning til å ta i mot penger eller gaver av større verdi.

Praktiske opplysninger

Det er kommunen/ kjøkkentjenesten som vurderer søknaden. Kommunens innbyggere skal gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Søknadsskjema ligger på kommunens nettside eller du kan få det tilsendt ved å henvende deg til Kjøkkentjenesten tlf:33085221/97550235/97554572, åpningstid fra 7.00 til 15.00 mandag til fredag

Maten er finansiert ved egenbetaling med faste priser pr. porsjon. Prisene er til enhver tid i henhold til de politisk vedtatte egenbetalingssatser. Se eget skjema for egenbetaling

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER


 

            MATOMBRINGERTJENESTE – Horten  kommune.

 

Søknaden sendes til Sentralkjøkkenet i Horten Kommune.

 

ETTERNAVN:                              FORNAVN OG MELLOMNAVN:

 

--------------------                              ---------------------------------------------

ADRESSE:                                     POSTNR:      POSTSTED

 

---------------------------                  ---------------------------------------

FØDSELSNR: ( 11 siffer)             TELEFONNR:

 

-------------------------------             --------------------------------------------

Brukeren er selv ansvarlig for å gi melding om det en uke/dag ikke skal leveres mat.

Melding kan gis på telefon (33085221/97554572) v/ Sentralkjøkkenet, Mobilnummer: 97550235. Maten sendes ut hver onsdag, meny for en hel uke og desserter/ supper og risgrøt. Alt sammen leveres kald.

 

KR: 70,00 pr. middag.

KR: 15,00 for dessert

KR:  25,00 for grøt

 

Bestilling av antall porsjoner middag, dessert, supper og risgrøt, kald

 

Onsdag:………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           

Oppstart:……………………..

 

Dato:……………………..               Underskrift:……………………………….

 

Anbefales innvilget:…………………………….

Publisert av Sissel Andreassen. Sist endret 16.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284