Klage på helse- og omsorgstjenester - tjenestebeseskrivelse

Innbyggere som har fått vedtak om tjenester har rett til å klage.

Vedtak om tjenester er i følge Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Vedtaket kan derfor påklages for å sikre brukere/pasientenes rettssikkerhet. Man har også rett til å klage på innholdet i tjenesten og på personellet som utøver tjenesten.

 

Klage på vedtak

Dersom du mener du ikke får nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommunen kan du klage på vedtaket innen fire uker etter at du har mottatt dette. Se klageskjema (PDF, 75 kB). Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold.

Klage på innhold eller utøvelse

Dersom du ikke er fornøyd med innholdet i tjenesten eller personellet som utøver tjenesten, kan du klage. Vi ønsker at saker løses på lavest mulige nivå, og håper derfor at du først tar forholdet opp med de som yter tjenester hos deg, eller ansvarlig enhetsleder. Dersom dette ikke løser saken kan du sende en klage til Kommunalsjef Helse og velferd

Hvis du har hatt opplevelse i helse- og omsorgstjenesten som du ønsker å ta opp, kan du også ta kontakt med Fylkesmannen eller Pasient- og brukerombudet i Vestfold.  De kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Hva kan du forvente av oss

 • At vi informerer om din anledning til å klage i vedtaket
 • At vi bistår med å utforme klagen, dersom behov
 • At vi behandler din klage i tråd med forvaltningslovens krav

Hva vi forventer av deg

 • At du bidrar til vi får nødvendig informasjon i sakens anledning

Praktiske opplysninger

Klageskjema (PDF, 75 kB)

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Søknad om tjenester

Søknadsskjema (PDF, 212 kB)

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284