Hjemmesykepleie - helsetjeneste i hjemmet

Hjemmetjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi ivaretar krav gitt i Helse - og omsorgstjenesteloven, Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien.

Personer som oppholder seg i kommunen, og som er berettiget tjenester etter Lov om helse – og omsorgstjenester § 3-1 kan tildeles tjenesten. Søkeren må selv ønske tjenesten.

Ved akutt behov for hjemmetjeneste i helg eller på kveld/natt, kan tjenesten etter avtale gis før søknaden er levert og behandlet.

Hva kan du forvente av oss:

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov
 • Vi samarbeid med deg om utforming av tjenesten og plan for innholdet. Planen dokumenteres
 • Du får en kontaktperson/tjenesteansvarlig
 • Tjenesten vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov
 • Ansatte i hjemmetjenesten presenterer seg og viser ID-kort som forteller hvem de er
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi fatter vedtak som sier hvilke tjenester vi vurderer som nødvendige for deg
 • Du opplever å bli ivaretatt og respektert

Hva vi forventer av deg:

 • At du tillater tilpasning av nødvendige hjelpemidler i hjemmet
 • At du respekterer at ansatte ikke har anledning til å ta i mot penger eller gaver av større verdi
 • At du tar kontakt ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med
 • At du samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir oss nødvendig informasjon
 • At du som røyker inne ikke gjør dette mens ansatte er til stede
 • At du som har husdyr er forberedt på at ikke alle ansatte ønsker nærkontakt med dyr

Tjenesten er gratis.

Hjemmetjenestens sentralbord kl. 08.00 - 14.00, tlf.:  95 46 00 88.

Du kan ta kontakt med Helseservice, postboks 10, 3191 Horten, vakttelefon kl 10.00 - 14.00 tlf.: 97 55 03 56.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Søknad på tjenester

Klage på tjenester

Praktisk bistand

Enhet for Sykehjem

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284