Hjelpemidler

Har du behov for et hjelpemiddel?

Har du et kortvarig behov for et enkelt hjelpemiddel kan du låne det på korttidslageret. Med kortvarig behov mener vi inntil tre måneder. Har du et langvarig behov for hjelpemidler (over to år) kan du søke om langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ergoterapeutene, har tlf. 33 08 66 37 og telefontid mandag - fredag mellom kl. 8.30 - 10.00, de kan bistå deg med å søke. De kan også bistå med råd og veiledning for både større og mindre endringer i ditt hjem.   

Krykker er ikke til utlån, det kan kjøpes på apoteket.

 

Kontakt 

Ergoterapitjenesten tlf: 33 08 66 37 
Mandag - fredag: kl. 8.30 - 10.00.

 

Hjelpemidler

Korttidslån

Ta kontakt med ergoterapitjenesten for å avtale behov for hjelpemiddel. 
Telefon: 3308 6637, 8.30 - 10 mandag til fredag

Utkjøring av hjelpemidler

Du kan hente/levere hjelpemidlene selv.

Ønsker du at vi kjører eller henter hjelpemidlene dine hjem koster det 120,-

Returnere eller reparere et hjelpemiddel?

Kontakt korttidslageret på telefon: 975 50 399

Vi er ofte ute og leverer og monterer hjelpemidler, men er tilgjengelige:  
Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 8-9. 
Onsdag og fredag mellom kl 8-11. 

Service og reparasjon av hjelpemidler

Har du behov for reparasjon av et hjelpemiddel, kan du kontakte korttidslageret. De vil vurdere om hjelpemiddelet kan repareres lokalt, om det må bestilles deler eller om det må sendes inn til reparasjon hos NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold.

Deler til de fleste hjelpemidlene må bestilles via NAV Hjelpemiddelsentral. Det må derfor påregnes noe ventetid. NAV Hjelpemiddelsentral låner ikke ut tilsvarende hjelpemidler mens en venter på reparasjon.

Vi anbefaler derfor hjelpemiddelbrukere å ha en reserveløsning/plan om hva en kan gjøre om hjelpemiddelet trenger service/reparasjon. Hjelpemiddelteknikerne utfører ikke vedlikehold og service på hjelpemidler, som vask, smøring og etterstramming av skruer.

Korttidslageret er åpent for publikum

Ønsker du å hente eller levere et hjelpemiddel selv er lageret åpent: 

Onsdag og fredag, kl 8 - 11 
Onsdag ettermiddag, kl 14 - 15

Adresse: Nedre vei 22, 3183 Horten, Karljohansvern
Telefon: 975 50 399

 

Langtidslån

Har du behov et varig behov for hjelpemidler (over 2 år) kan du søke om langtidsutlån. 

For å få hjelpemidler på langtidsutlån må du ha varig (over 2 år eller livet ut) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Ergoterapitjenesten bistår deg med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om langtidsutlån av hjelpemidler.

Dersom du ønsker det, kan du selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold og Telemark uten bistand fra ergoterapeuten. Søknadsskjemaet henter du på nav.no

Kontakt 

Ergoterapitjenesten tlf: 3308 6637 Mandag - fredag: kl. 8.30 - 10.00.

Hjelpemiddelsentralen i Vestfold: tlf.: 407 02 807

Hørsel- og synshjelpemidler

Har du spørsmål om syn eller hørsel ta kontakt med oss. 

Hørsel: 975 50 126, mandag - fredag kl. 08.30 - 10.00.
Syn: 975 50 004, torsdag mellom kl. 8-16

 

Barn eller ungdom

Er behovet hos et barn eller ungdom til og med 18 år - kontakt Enhet for barnehabilititering på 33 08 50 00 dagtid mellom kl. 08.00 - 15.00. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284