Klage

Du kan klage dersom du mener at du ikke får nødvendige helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlige. 

Trenger du hjelp til utfylling av klagen kan du kontakte Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356. 
På fylkesmannens nettsider kan du lese mer om hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige forhold
 • saksbehandlingen

Klage på vedtak: 

 • Har du har fått avslag på en søknad eller for eksempel fått mindre hjelp enn det du mener at du har behov for, kan du klage på vedtaket. 
 • Klagefristen er fire uker etter at du mottok vedtaket. 
 • Benytt gjerne klageskjema (PDF, 75 kB), og send klagen til Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten.

Når du klager vil saken bli gjennomgått på nytt. Dersom du ikke får medhold i klagen går den automatisk til Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen avgjør da saken.

Klage på utførelse av tjenesten: 

Er du misfornøyd med en helsetjeneste du mottar bør du ta kontakt med leder av tjenesten.  

 • Henvende deg muntlig eller skriftlig, bruk gjerne klageskjema (PDF, 75 kB).
 • Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

 • Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.
   

Hva bør klagen inneholde?

 • Navn og helst fødselsnummer på pasient/ bruker.
 • Beskrivelse av hva det klages på.
 • Er det en spesiell hendelse det klages på, bør informasjon om tidspunkt for hendelsen også beskrives. 
 • Dersom du klager på veiene av andre må de legge ved en fullmakt (DOC, 57 kB)

Vi kan også motta klage per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Hvem kan klage?

Du kan klage på vedtak som gjelder deg selv eller dine nærmeste. Som pårørende må du som regel ha fullmakt (DOC, 57 kB) for å klage på vegne av den saken gjelder.

Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasientombudet

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284