Søke om helse- og omsorgstjenester

Klikk for stort bilde

 

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om helse- og omsorgstjenester.

Har du spørsmål eller trenger veiledning, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356, hverdager kl 09 - 14.00. 

Hvordan søker du om tjenester?


søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)
send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Her kan du søke om TT-kort.  

Kartlegging

For å komme frem til et svar på din søknad er det nødvendig å kartlegge hva du mestrer selv, og hva du trenger bistand til. Et av verktøyene vi bruker er utviklet av Helsedirektoratet (PDF, 192 kB).

Hva skjer videre med søknaden din?

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg eller på kontoret vårt. I dette møtet vil vi kartlegge hva du klarer selv, og hva du trenger hjelp til.

Kommunen har som grunntanke at tilrettelegging av bolig og oppfølging med mindre omfattende tjenester, må være forsøkt før det innvilges mer omfattende tjenester.

Når kan du regne med å få svar?

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig, innen 4 uker. Dersom det tar mer enn 4 uker å behandle søknaden din, vil du få et brev med informasjon om når du kan regne med at søknaden din er ferdig behandlet. 

Tiden det tar å behandle søknaden din variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du ikke er enig i vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og undertegnet av deg eller din representant. 

Klager på på vegne av andre må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 21 kB).

klag elektronisk

klag på papir  (PDF, 240 kB)

Klagen sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten.

Mer om klage på enkeltvedtak.

Nyttige lenker

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Verdighetsgarantien

Forvaltningsloven

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284