Omsorgsstønad

Klikk for stort bilde

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. 

Omsorgsstønad omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. 

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skjer i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Ordningen er en kompensasjon for deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for en pårørende. 

Hvordan søke

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Du må søke om hjelpestønad fra NAV før/samtidig som du søker om omsorgsstønad. 

Tjenestens innhold

Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at du skal fortsette å utføre omsorgsarbeidet. Kommunen og den som yter omsorgen inngår en avtale. 

Hvor mye du får i omsorgsstønad avhenger av behovet for pleie og omsorg. Ytelsen kan innvilges som eneste tiltak eller som en del av et samlet tilbud.

Praktiske opplysninger

Omsorgsstønad skal være en påskjønnelse for det omsorgsarbeidet som utføres, ikke en time- for- time lønn for alt arbeidet. Dersom du får hjelpestønad fra NAV vil du bli trukket noe i omsorgsstønad. Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284