Omsorgsstønad

Klikk for stort bilde

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skjer i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Hvordan søke

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Hvis du ikke allerede har hjelpestønad må du samtidig søke om dette samtidig. 

Tjenestens innhold

Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at du skal fortsette å utføre omsorgsarbeidet. Kommunen og den som yter omsorgen inngår en avtale. 

Hvor mye du får i omsorgsstønad avhenger av behovet for pleie og omsorg. Ytelsen kan innvilges som eneste tiltak eller som en del av et samlet tilbud.

Nyttige lenker

Helsenorge.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284