Pårørende

Eldre, glade mennesker i samtale - Klikk for stort bilde

 

Som pårørende er du ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og største ressurs. Pårørende kjenner pasienten eller brukeren godt, og er en viktig samarbeidspartner og støttespiller. Pårørende trenger av og til også støtte for egen del.

Prosjekt pårørende Horten

Horten kommunen holder for tiden på med et prosjekt hvor vi ser på hvordan vi kan gi best støtte til pårørende. Vi trenger innspill fra deg som er pårørende til noen med fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusmiddelavhengighet. Vi er alle pårørende i løpet av livet.

Kontakt gjerne prosjektleder Christine Hotvedt på tlf. 476 37 580 eller e-post dersom du har tanker, erfaringer, ideer eller spørsmål rundt prosjektet. Vi har et eget drop-in kontor for deg som ønsker en samtale med oss.

Pårørende tilbud

Pårørendesenteret er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Helsedirektoratet har laget en Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Her finner du informasjon om det å være pårørende og hvilke rettigheter du har. 

Til personer/pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av;

 • opplæring og veiledning,
 • avlastningstiltak og
 • omsorgsstønad.

Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

Nyttige lenker

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
Helsepersonelloven § 23 nr. 4
Helsepersonelloven § 24
Pårørendes rettigheter helsenorge.no
Brukermedvirkning helsenorge.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284