Trygghetsalarm - tjenestebeskrivelse

Kommunen ønsker at pasienter og brukere skal bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Trygghetsalarm og annen trygghetsskapende velferdsteknologi bidrar til dette.

 

Hvem kan få tjenesten

 • Funksjonsnedsettelse som hindrer pasient/bruker i å bruke telefon
 • Funksjonsnedsettelse hvor fare for fall er tilstede
 • Sykdom hvor behov for rask hjelp kan oppstå
 • Bruk av teknisk utstyr som kan svikte og som kan medføre behov for å tilkalle hjelp raskt
 • Generell angst og utrygghet
 • Aleneboende over 80 år som er engstelige og utrygge i hjemmet

Tjenestens innhold

Trygghetsalarm gjør at du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet. Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Det er tilbud om direkte brannvarsling, dette er også en betalingstjeneste.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov
 • Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå/din sykdom
 • Vi ivaretar og behandler deg med respekt
 • Vi har taushetsplikt

Hva vi forventer av deg

 • Du må gi oss opplysninger om din tilstand
 • Du må bære alarmsmykke hele tiden
 • Du må tillate nøkkelboks

Praktiske opplysninger

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Betaling

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Dersom trygghetsalarmen erstatter lovpålagte tjenester for å dekke et hjelpebehov, eks. nødvendig tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten er tjenesten gratis. Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284