Familie- og nettverksråd 0-100

Klikk for stort bilde

Familie- og nettverksråd er for deg mellom 0 og 100 år. Det er et frivillig møte hvor du sammen med familien og nettverket ditt tar viktige beslutninger.

Familie- og nettverksråd er et møte der du som hovedperson inviterer deltakere i din familie eller ditt nettverk. Du tar opp utfordringer eller ønsker som er vanskelig å løse på egenhånd, og beslutninger om hvordan utfordringer kan løses tar rådet i fellesskap.

Dette kan være en god måte å finne løsninger på når et menneske trenger hjelp.

Familie- og nettverksråd er frivillig og både innbyggere i Horten kommune og ansatte kan ta initiativ til et råd. Her møtes ditt private nettverk og for eksempel fagpersoner i kommunen på en felles arena. Dette gjør vi for å dele informasjon slik at du og rådets deltakere kan komme frem til en  plan for å løse dine utfordringer eller ønsker. Kommunen stiller med en koordinator for å hjelpe til med gjennomføringen av et familie- og nettverksråd.

 

Familie- og nettverksråd: "en god måte å finne en løsning på" (PDF, 3 MB)
 

Eksempler på når familie- og nettverksråd kan gjennomføres:

 • I vanskelige situasjoner i hverdagen
 • Når dine nærmeste har krevende omsorgsoppgaver, og dere trenger å snakke om å fordele ansvarsoppgavene
 • Når familiens utfordringer begrenser løsningene
 • Når pårørende trenger hjelp, selv eller for andre i familien eller nettverket

Våre koordinator bistår deg og dine med:

 • Å lage spørsmål som familie- og nettverksrådet skal diskutere og foreslå løsninger til
 • Til møtet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for deg. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet.
 • Koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/ slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som du ønsker skal være med på møtet
 • Gjennomføre familie- og nettverksmøtet
 • Du og dine diskuterer og kommer til enighet om en skriftlig plan for å forbedre din situasjon

Tør du dette?

Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil ditt beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

Vi har stor tro på denne måten å jobbe sammen med familier på, og forteller gjerne mer om dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vi koordinatorer ser frem til å samarbeide med dere!

Koordinatorer:


Louise Hammer, 
e-post: louise.hammer@horten.kommune.no      
tlf.: 975 50 169

Ingun Sanna Grønset
e-post: Ingun.Gronset@horten.kommune.no
tlf.: 975 50 445

Camilla Soldal Høilund         
e-post: Camilla.Hoilund@horten.kommune.no
tlf.: 902 00 365

Felles e-post: 
familieognettverksraad@horten.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284