Individuell plan og koordinerende enhet

individuell plan - Klikk for stort bilde

Koordinerende enhet har ansvaret for at de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene.

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Hva er en individuell plan? 

Individuell plan utløser ikke rettigheter eller tjenester i seg selv, men er en samordning av de tjenestene du allerede har.
En individuell plan inneholder ofte en oversikt over:

 • dine tjenester/dine kontaktpersoner i kommunen
 • dine ressurser
 • dine mål og ønsker fremover

Du får en koordinator som samarbeider med deg om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person du allerede kjenner. Dersom du ønsker kan pårørende eller verge også være med i dette samarbeidet.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider.

 

Hvorfor ha individuell plan? 

Gjennom en individuell plan skal tjenestene du mottar framstå helhetlige og i tråd med dine målsettinger. Planen skal

 • bidra til å gi deg trygghet og forutsigbarhet
 • avklare ansvarsforhold
 • sikre samordning av tjenester
 • være en retningsviser for hva som er viktig for deg

Den individuelle planen skal evalueres. Hvor ofte dette skal gjøres avtales i samarbeid med deg.

Hvordan søke?

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Koordinerende enhet 

 • har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen
 • bidrar til et samordnet, tverrfaglig og planlagt tjenestetilbud, hvor din medvirkning og innflytelse er viktig
 • bidrar til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan vedlikeholde eller trene opp dine ferdigheter og evner. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Kontakt

Ta kontakt med koordinerende enhet ved:
Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356 mellom kl. 9- 14.00.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helse- og boligservice
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284