Kommunal leiebolig

To hus - Klikk for stort bilde

Har du vansker med å leie en bolig på det private markedet, eller trenger du en tilrettelagt bolig kan du søke om leie av en kommunal bolig. 

Er du i en nødssituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Horten

Bolig

Hvem kan søke?

Du kan søke om leie av kommunal bolig dersom du: 

 • er uten egen bolig
 • står i fare for å miste boligen
 • bor i uegnet bolig eller uegnet bomiljø

Gjør deg kjent med Vilkår for tildeling av kommunal leiebolig (PDF, 2 MB) før du søker. 

Hvordan søke om kommunal bolig?

søk elektronisk
 

søk på papir (PDF, 242 kB) 

Send skjema til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten, ikke send personopplysninger på epost. 

Legge ved fullmaktsskjema (PDF, 178 kB) dersom du fyller ut søknaden for andre, både elektronisk eller papir

Husk å legge ved:

 • selvangivelse,
 • inntektsopplysninger og
 • en uttalelse fra aktuell kontaktperson dersom du har behov for en tilrettelagt bolig. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning i søknadsprosessen, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 183, hverdager kl 09 - 14.00.

Når kan jeg regne med å få svar?

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Dersom saken tar over en måned å behandle, vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden din vil være ferdig behandlet. 

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Hvordan klage?

Har du har fått avslag på søknad om kommunal leiebolig kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du mottok vedtaket. Klagen må inneholde: 

Klagen sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten.
Har du spørsmål, ring Helse- og boligservice på telefon 975 50 183, hverdager kl 09 - 14.00.

 • Når du klager vil saken bli gjennomgått på nytt. Dersom du ikke får medhold i klagen går den automatisk til kommunal klagenemd.

Hvordan søke om fornyelse av leiekontrakt?

Når din leiekontrakt har gått ut, må du søke på nytt. Vi vil gjøre en ny vurdering av deg og ditt behov for kommunal leiebolig. 

søk elektronisk
 

søk på papir (PDF, 242 kB) 

Papirskjema må sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten, ikke send personopplysninger på epost. 

Legg ved fullmakt (PDF, 178 kB) dersom du fyller ut søknaden for andre, både elektronisk eller papir

Husk å legge ved:

 • selvangivelse,
 • inntektsopplysninger og
 • en uttalelse fra aktuell kontaktperson dersom du har behov for en tilrettelagt bolig. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning i søknadsprosessen, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 183, hverdager kl 09 - 14.00.

Depositum

Har du behov for depositiumsgaranti, ta kontakt med NAV i Horten

Boligsosial temaplan

Vi har utarbeidet en plan for hvordan det boligsosiale arbeidet (PDF, 2 MB) skal se ut i Horten kommune. 

 

Braarudtoppen og Åsentunet er de nye boligene på sykehustomta. I denne informasjonsbrosjyren kan du lese mer (PDF, 3 MB) om boligene. 

Horten kommune startet i 2017 et prosjekt der to studenter leier bolig i samme bygg som eldre. Studentboligen koster kr 2 700 i måneden (faste utgifter), og i tillegg skal studentene være sosiale med naboene/beboerne 30 timer i måneden. Her kan du kan lese mer om prosjektet. (PDF, 2 MB) Ønsker du mer informasjon eller du ønsker å søke om studentbolig hos oss, ta kontakt med Vibeke Kristiansen på tlf.: 951 68 228 Eller e-post: vibeke.kristiansen2@horten.kommune.no

Kontakt

Boligkonsulent
Tlf: 975 50 183

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284