Kreftomsorg - En bedre hverdag for kreftsyke og pårørende

Er du eller en av dine nærmeste rammet av kreft?

Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

 

Kontakt kommunens kreftkoordinator.

Tlf: 9755 0065 (hverdager kl 8-15). Mail: kreftkoordinator@horten.kommune.no

 

Kreftkoordinator kan bistå med:

- bistå pasienter og pårørende i alle faser av et pasientforløp, gjennom samtaler, oppfølging og henvisninger

- gi veiledning, opplæring og tilrettelegging med utgangspunkt i ønsker fra pasient og pårørende

- har oversikt over aktuelle frivillige lag, interesseorganisasjoner og andre ikke kommunale tilbud som arbeider med og for kreft

- sammen med pasienten finne frem til ulike tilbud: trening, rehabiliteringsopphold, NAV, stønader osv.

- bistå med støtte og samtaler med etterlatte

- unge kreftpasienter har en egen pasientorganisasjon (opptil 35 år). Disse pasientene blir tett fulgt opp fra sykehusets side. Se kontaktinformasjon under.

 

Andre relevante kontakter og linker:

Ung og kreft - les mer på: ung eller vbt@ungkreft.no - tlf: 454 78 644 eller 970 78 430  

Frisklivssentral - frisklivssentralen@horten.kommune.no eller tlf. 9755 0291

Frivilligsentral - Cathrine Eriksen. Tlf. 916 91 142

Vardesenteret:  info@vardesenteret.no tlf. 974 00 440

Kreftforeningen   www.kreftforeningen.no Tlf. 07877

Kreftlinjen kreftlinjen@kreftoreningen.no

Pasientforeninger/likemenn: www.kreftforeningen.no

Treffpunkt – Møteplass for barn og unge  www.kreftforeningen.no Tlf. 07877

Brosjyremateriell www.kreftforeningen.no Tlf. 07877

Montebellosenteret www.montebello-senteret.no Tlf 623 51 100

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284