Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Har du nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand i det daglige, kan BPA være en måte å organisere tjenestene på. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at du er arbeidsleder for egne faste assistenter. BPA består av tjenestene praktisk bistand og opplæring, samt støttekontakt. 

Tjenestens innhold

Kommunen gjør en individuell vurdering og innvilger et antall timer til personlig assistanse. Innenfor det tildelte timeantallet bestemmer du hvilke oppgaver assistentene skal utføre og når det skal skje. Selv om tjenestene organiseres som BPA har tjenestene samme innhold som ellers ville vært gitt. 

Målet med tjenesten

BPA skal medvirke til at du kan styre din hverdag og dine aktiviteter, slik at du har frihet til å leve livet på den måten som passer best for deg. Målet er å bedre eller opprettholde din fungeringsevne, legge til rette for at du skal mestre å bo i eget hjem, og sørge for en tilnærmet normal deltagelse i samfunnet. 

Hvem kan få tjenesten

 • Du som har redusert funksjon, med sammensatte og omfattende behov for tjenester. 
 • Du som ønsker å påta deg arbeidslederrollen og har forutsetninger for å ivareta rollen på en forsvarlig måte. 

Benytt søknadsskjema (PDF, 240 kB) for å søke om tjenesten. 

Du velger selv leverandør av tjenesten

Nyttig informasjon 

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284