Grupper og kurs

Kurs og grupper kan være  et verktøy for å bedre hverdagen. 
Vi har ulike typer grupper og kurs. Kontakt oss for mer informasjon dersom det er ønskelig!

Sinnemestrings-kurs 

Brøset-modellen er en kognitiv basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne og voldsproblematikk. Terapien består av tre individuelle timer, som både er kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen. Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi med opplæring i mestrings-strategier og kognitiv terapi. Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig, blant annet ved at å lære av andres erfaringer.
For mer informasjon kontakt Arnfinn eller Ole:
Arnfinn Bjørnsen (tlf: 992 04 294) 
Ole A. Krogness (tlf: 975 50 439) 

Livsstyrketreningskurs

Dette er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Det er godt egnet for alle som vil lære mer om å håndtere stress og hverdagens utfordringer. Ved å øke din bevisste oppmerksomhet rundt kropp, tanker og følelser, kan du styrke din forståelse for hvem du er - samt hvilke ressurser, muligheter og valg du har. 

Ønsker du kurs for høsten 2021 er datoer for informasjonsmøtene 18/8 og 23/8 fra kl 14.00 - 15.00 på møterom "Stjertebukta” på Karljohansvern.

Kontakt for påmelding til informasjonsmøte: Tone Ringdal tone.ringdal@horten.kommune.no eller tlf: 975 50 417 Henvendelses-telefon til Mottaksteam kan også benyttes: 409 11 808.

Møteplassen for Livsstyrketrening

Dette er et tilbud til alle som har deltatt på Livsstyrketreningskurset. Vi møtes ca 1 gang i måneden fra kl 13-1500 på møterom Stjertebukta på Karjohansvern (der de fleste har hatt livstyrketreningskurs).

Datoer for møteplassen til høsten 2021 er 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, og 6/12.
Du som ønsker å delta på dette tilbudet kan melde deg på innen kl 10.00 den aktuelle dagen ved å sende en SMS til Tone (975 50 417).

Trimgruppa

"Sammen om fysisk aktivitet"
Trening på treningssenter. Både apparater og saltrening.
Tid/sted: Tirsdag og torsdag kl 10.15-12.00 (møtes ferdig skiftet) på Trimhuset.
Betaling: Du er selv ansvarlig for eget medlemskap

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

Golfgruppa

"Introduksjon til GOLF, alternativ vei til grønt kort"

 • Fysisk aktivitet i frisk luft og fin natur
 • Være sammen med andre
 • Gratis lån av utstyr

Tid/sted: Tirsdag, 2-3 timer på Borre golfbane, avsluttes med lunsj i det fri
Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

Musikkgruppa

"Samvær med musikk i fokus"

 • Sosialt samvær
 • Musikkglede
 • Individuelt tilpasset
 • Gratis lån av utstyr og lokaler

Tid/sted: Tirsdag ca 2 timer, oppmøte kl 12.30 på Kulturhuset 37
Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

Gå- gruppa

I samarbeid med Mental helse Horten og LHL har vi tilbud om gågruppe hver torsdag.
Tid/sted: Losen, Vestre Braarudgate 4, kl 17.00.
Her er det 2 alternative løyper å velge mellom.
Avsluttes med en kaffekopp og frukt på Losen.
Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf:92053509

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284