Dagaktivitet, rus og psykisk helse

Losen dagsenter - Klikk for stort bilde

Aktivitetsteam er et lavterskel sysselsetting- og aktivitetstilbud for brukere som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Aktivitetsteamet består av Losen, HAV og støttekontaktjenesten.

LOSEN

Ønsker du et sted å være?

Her er det åpent for deg over 18 år og som strever med rus eller med den psykiske helsen. Her står sosialt samvær, drift av huset, turer og aktiviteter i fellesstuen på dagsorden. Du velger selv når og hvor ofte du vil komme. Du trenger ikke en henvisning eller vedtak for å komme til oss, men gjerne ta kontakt på forhånd, så vi kan ta deg godt imot.

Vi har åpent kl 08.00-15.30 mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er det egne grupper og kurs, oppdatert oversikt finnes på Losen. Vi holder til i Vestre Braarudgate 4 (det gule huset du ser på bildet). Ta kontakt med Jeanette på tlf 920 53 509 eller send en mail for mer info. 

Velkommen til oss! 

HAV

HAV («Hortens antatt verste») er et sysselsettingstilbud til deg over 18 år som enten vil fylle hverdagen med noe meningsfylt eller som et steg i retning mot ordinær jobb. Vi ønsker å øke din livskvalitet i hverdagen gjennom sosialt samvær og jobbrettede aktiviteter. HAV samarbeider med andre enheter i kommunen, og dagene består av variabelt arbeid inklusive lett lunsj. Dette er et lavterskeltilbud, og det kreves ikke vedtak.

Kom innom for en prat fra kl 09.00 -10.00 eller fra kl 14.00 -15.00 (utenom disse klokkeslettene er vi ofte ute). Vi kan også nås på tlf: 409 11 779.

Velkommen skal du være! 

Støttekontakt/ fritidskontakt

Dette er en tjeneste som kan tilbys deg som trenger støtte til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. I tillegg til individuell støttekontakt tilbys ulike grupper.

Hensikten med dette tilbudet er å bidra til at flere kan få en aktiv og meningsfull fritid, sammen med andre.

For mer info kontakt støttekontaktkoordinator på tlf: 975 50 473.

Kontakt

Birgit Walaas
Leder Mottaksteam og Aktivitetsteam
Mob: 97550257
Losen Dagsenter
Tlf: 90184953
HAV (Hortens antatt verste)
Mob: 40911779
Støttekontakt - og avlastningstjenesten
Tlf: 97550473

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284