Legevakt

 

Ved livstruende tilstander eller behov for ambulanse, ring 113. 
For major injuries and life threatening medical conditions, call 113. 

  Ring legevakten før du kommer: tlf 116 117

  Telefon: 116 117
  Adresse: Harald Pedersensgate 9, 3184 Horten

  Emergency services for minor injuries and common medical conditions, call: 116 117.

  Hva kan du få hjelp til på legevakten:

  • Råd og veiledning på telefon
  • Behandling av akutte skader og sykdom
  • Behandling av akutt forverring av kroniske sykdommer

  Åpningstider

  Legevakten er åpen hele døgnet - alle dager. 

  Hverdager kl. 08-16: Har du fastlege i byen – ring ditt fastlegekontor. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder: sykemelding, utredning, vaksine, resept fornying og varige plager uten akutt forverring.

  De som ikke har fastlege i kommunen (eller nabokommuner) kan få hjelp på legevakten. Ring 116 117

  På legevakten

  Sykepleierne på legevakten vurderer helsetilstanden din og gir profesjonelle råd.
  For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger legevakten disse opplysningene:

  • navn
  • fødselsnummer
  • adresse
  • hvorfor du henvender deg
  • tidligere sykdommer
  • hvilke medisiner du bruker
  • hvilken fastlege du har
  • har du frikort

  Husk å ta med eventuell medisinliste og frikort når du møter opp på legevakten. 

  Munnbind
  Det er anbefalt å bruke munnbind ved besøk på legevakten. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.  Les mer om dette på helsenorge.no.

  Ventetid
  Ved ankomst til legevakten vil sykepleier vurdere ditt helseproblem ut i fra en prioriteringsskala som er utarbeidet for legevakter. De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. Vennligst henvend til til personalet hvis din tilstand forverres mens du venter.

  Legevaktsentral / ring og spør oss på 116117
  Ring og spør oss dersom du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg. Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. For å kunne hjelpe deg, trenger vi informasjon om deg og tilstanden din og eventuelle faste medisiner.

  Fastlegekontorer

  Fastlegene har åpningstid fra kl. 8.00 -14.00 på hverdager.

  Fastlegene Linden Park            33 04 47 60

  Horten legesenter DA               33 03 16 50

  Sentrum legekontor                  33  08 44 60

  Trimveien legesenter                33 02 08 00

  Vektergården legesenter          33 07 17 60

  Åsgårdstrand legekontor         33 03 03 90

  Åsgårdstrand helsesenter        33 29 11 55 eller 50

  Pris

  Det er egenandel på konsultasjoner på legevakta. Vi ønsker at du betaler med kort, prisliste.

   

  Legevakta skal prioritere sykdommer og skader som ikke kan vente med legetilsyn til neste virkedag. Derfor vil ikke legevakta ta seg av oppgaver som sykmeldinger, reseptfornyelse, helseattester eller utredning og oppfølging av kroniske sykdommer. Dette får du dessuten best hjelp til av fastlegen som kjenner bedre til din helsetilstand og sykehistorie.

  Kriseteam

  Ved plutselige og tragiske hendelser som rammer enkeltpersoner eller familier tilbyr kommunens kriseteam hjelp i den aller første tiden. Slike hendelser kan være alvorlige ulykker, voldtekt forsvinninger, livstruende hendelser og lignende. Kriseteamet skal først og fremst bistå utenfor ordinær åpningstid og være til hjelp frem til det ordinære hjelpeapparatet kan overta. På dagtid vil normalt fastleger, familiehuset, mottaksteam og andre være tilgjengelige for å yte bistand.

  Hvor henvender jeg meg?

  For å få hjelp fra kriseteamet, må du ta kontakt med Horten Legevakt på tlf: 116 117.
  Det er ikke behov for å møte opp på legevakta for å få hjelp av kriseteamet.

  Hvilke tjenester tilbyr kriseteamet?

  Kommunens kriseteam tilbyr psykososial førstehjelp ved potensielt traumatiserende hendelser. Det kan for eksempel være selvmord, alvorlige ulykker, brå død, voldtekt eller overfall. Krisetelefonen er døgnbemannet og samarbeider ofte med legevakt, prest eller politi. I førstehjelpen inngår det også en vurdering i forhold til videre oppfølging.

  Har du blitt utsatt for overgrep?

  Overgrepsmottaket i Vestfold er et tilbud for kvinner og menn over 14 år, som nylig har vært utsatt for seksuelt overgrep, voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuelle krenkelser. Overgrepsmottaket tilbyr akutt behandling og rådgivning. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse. Alle som arbeider her har taushetsplikt. Du kan ringe overgrepsmottaket hele døgnet alle dager: 116 117

   

  For å få hjelp ved ulykker, samfunnskriser, trusselsituasjoner og lignende, er det fortsatt nødetatene politi, brann og ambulanse du må kontakte. 

  Annet

  Oppfølging
  All oppfølging skal gjøres hos fastlegen. Alle bør derfor skaffe seg tilknytning til en fastlege i kommunen de tilhører. Legevakten sender epikrise til din fastlege.

  Drosje til og fra legevakten
  Er det medisinske grunner til at du har krav på drosjerekvisisjon til eller fra legevakten, skal dette avklares med lege i forkant av reisen. Reisen skal i tillegg bestilles av helsepersonell på legevakten. 
  Bestiller du selv drosje til og fra legevakten, må du selv betale for denne. Du kan da søke refusjon ved å sende reiseregning til:

  Helseforetakets senter for pasientreiser ANS
  Postboks 2533 Kjørbekk
  3702 Skien

  Reiseregningen må inneholde en oppmøtebekreftelse. Rimeligste reisemåte vil da bli refundert hvis kravene tilfredsstiller vilkårene i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-6.
  Se også www.pasientreiser.no for informasjon om pasientreiser. Her kan du laste ned reiseregningsskjema. 

   

  Lydopptak
  Når du ringer til legevakten vil samtalen bli tatt opp. Dette blir gjort for å sikre at du som innringer får riktig hjelp. Opptaket vil også benyttes i arbeidet med å kvalitetssikre legevakttjenesten, som ved opplæring av ansatte ved legevakten. Du har rett til å motsette deg at opplysningene om deg brukes i opplæring av ansatte. Dersom du ønsker motsette deg, eller ønsker mer informasjon om hvordan opptaket blir behandlet, kan du ta kontakt med legevakten.

   

  Tilbakemeldinger
  Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Tilbakemeldingen bør være skriftlig og sendes til:

  Horten kommune v/legevakten
  Postboks 10, 3191 Horten

  Det er ikke anledning til å sende sensitiv informasjon på e- post, men du kan benytte E-dialog. 

  Informasjon om hvordan du kan sende sensitive opplysninger får du her.

  Andre nyttige kontakter

  Andre nyttige kontakter med telefonnummere:

  Ambulanse tlf: 113
  Tannlegevakt Vestfold tlf: 3369 7474
  Sykehuset i Vestfold tlf: 3334 2000
  Giftinformasjonen tlf: 2259 1300 
  Politi tlf: 02 800
  Krisesenteret Vestfold tlf: 3350 4775
  Apotek 1 Løven Horten tlf: 3307 1660
  Apotek 1 Fram tlf: 3302 0310
  Apotek 1 Holtanløkka tlf: 3302 0580
  Vitus Apotek Linden tlf: 3320 5150
  Kommuneoverlegen tlf: 3308 5000

   


  Har du luftsveissymptomer eller søker du informasjon om å bli koronatestet så finner du mer informasjon her.

  Ønsker du å klage på helsetjenesten i kommunen klikk her.

  Kontakt

  LEGEVAKT
  Tlf: 116 117

  Kontakt

  • Horten Kommune
   Postboks 10,
   3191 HORTEN
  • Besøk
   Teatergata 11
   3187 HORTEN
  • Telefon
   33 08 50 00
  • E-post
   postmottak@horten.kommune.no
  • Åpningstider
   Hverdager: 08-15.00
  • Organisasjonsnummer
   964 951 284