Kreftkoordinator - En bedre hverdag for kreftsyke og pårørende

Tre på jordet i sollys. - Klikk for stort bilde

Er du eller en av dine nærmeste rammet av kreft?

Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Horten kommune har en kreftkoordinator som har som oppgave å bedre hverdagen til kreftsyke og deres pårørende.

Kreftkoordinatoren bistår kreftpasientene ut fra den enkelte kreftpasients ønsker og behov. Gjennom tilskudd fra Kreftforeningen har Horten kommune ansatt kreftkoordinator i 100 % stilling. Kreftkoordinator skal legge til rette for en bedre hverdag for kreftsyke og deres pårørende. 

Kontakt 

Tlf: 975 50 065 (hverdager kl 8-15).
E-post: kreftkoordinator@horten.kommune.no

Kreftsykepleier: 
tlf.: 46833645

Kreftkoordinator kan:

 • bistå pasienter og pårørende i alle faser av et pasientforløp, gjennom samtaler, oppfølging og henvisninger
 • gi veiledning, opplæring og tilrettelegging med utgangspunkt i ønsker fra pasient og pårørende
 • gi en oversikt over aktuelle frivillige lag, interesseorganisasjoner og andre ikke kommunale tilbud som arbeider med og for kreft
 • sammen med pasienten finne frem til ulike tilbud: trening, rehabiliteringsopphold, NAV, stønader osv
 • bistå med støtte og samtaler med etterlatte

Unge kreftpasienter har en egen pasientorganisasjon (opptil 35 år). Disse pasientene blir tett fulgt opp fra sykehusets side. Se kontaktinformasjon under.

Relevante kontakter og lenker

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284