Braarudåsen senter

 

Braarudåsen er et senter for rehabilitering, avlastning og lindrende behandling.

For å begrense smittespredning ber vi om at alle besøkende gjør avtale på forhånd ved å ringe
33 08 66 00


Adresse: Harald Pedersens gate 11

Hvem kan få et opphold?

Korttidsopphold i institusjon gis når oppfølging i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta nødvendige helse og omsorgsbehov. Det kan være opphold blant annet for å kartlegge, observere, behandle rehabilitere eller lindre. 

Hva skjer på et rehabiliterings- og korttidsopphold?

Vi vektlegger "Hva er viktig for deg?" og jobber for at du skal kunne nå dine mål. 
Målet med et opphold på Braarudåsen senter er: 

 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Hvordan søke?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)

sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten
Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Klage

Hva kan du klage på?

 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige  forhold
 • saksbehandlingen

Her finner du mer informasjon om klageadgang.

Praktisk informasjon

Resepsjonen er åpen fra 08-16.00.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Horten kommune jobber tett med pasientene på Braarudåsen senter.

Hos oss er vi opptatt av personvern. Plakaten under beskriver våre retningslinjer for film, lydopptak og bilder fra senteret. 

Vis nettvett - på Braarudåsen rehabiliteringssenter er vi opptatt av personvern.

Besøkstid

 

Braarudåsen rehabiliteringssenter og øyeblikkelig hjelp avdeling er åpne for besøk.

Besøkstider:
Hverdager klokken  12.00 - 14.00  og 17.00 - 19.00.
Helger klokken 12.00 - 16.00.

(for unntak, ring og avtal med avdelingen på telefon: 330 86 600)

Det er ikke alle inneliggende pasienter som er vaksinerte. Det gjelder både pasienter og ansatte generelt. Vi erfarer stor pågang av besøkende på alle avdelinger på Braarudåsen og ø-hjelp, og ser oss nødt til å begrensede åpningstider for at smittevernet skal ivaretas.

 • Alle besøkende skal registrere seg ved ankomst Braarudåsen/ø-hjelp, i resepsjonen eller ved inngang.
 • På Braarudåsen blir dere tatt imot av en besøksvakt som følger deg til pasientrommet der vedkommende som en besøker er.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Pårørende bruke munnbind, i det de ankommer Braarudåsen/Ø-hjelp.
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende.
 • Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt
 • Besøk gjennomføres på pasientrom eller ute.
 • Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, skal ikke komme på besøk. Gjelder også besøkende som har luftveissymptomer eller er karantene.

 

Vi oppfordrer alle til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger

     Hold dere friske og ta vare på hverandre!

 

Lurer du på noe, kontakt avdelingen eller ledere.

Kontakt:

Braarudåsen, Harald Pedersens gate 11             – tlf: 3308 6600

Ø-hjelp, Harald Pedersens gate 9                          – tlf: 4090 4444 

Frisør og fotpleie

Frisør hver tirsdag.

Fotpleier på torsdager.

Kultur/aktivitet

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på senteret arrangert av frivillige hjelpere. Oppslag finner du på avdelingene.  

Kontakt

Vibeke Kristiansen
Vibeke Kristiansen
Enhetsleder Horten helsehus
Tlf: 33085340
Mob: 95168228
Inger Håkestad
Resepsjon
Tlf: 330 86 600
Guri Knudsrød
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering
Mob: 913 87 477
Therese Marheim Løe
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen
Tlf: 400 16 321

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284