Braarudåsen senter

Klikk for stort bilde

Braarudåsen er et senter for rehabilitering, avlastning og lindrende behandling.

For å begrense smittespredning ber vi om at alle besøkende gjør avtale på forhånd ved å ringe
33 08 66 00


Adresse: Harald Pedersens gate 11

Braarudåsen

Hvem kan få et opphold?

Korttidsopphold i institusjon gis når oppfølging i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta nødvendige helse og omsorgsbehov. Det kan være opphold blant annet for å kartlegge, observere, behandle rehabilitere eller lindre. 

Hva skjer på et rehabiliterings- og korttidsopphold?

Vi vektlegger "Hva er viktig for deg?" og jobber for at du skal kunne nå dine mål. 
Målet med et opphold på Braarudåsen senter er: 

 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Hvordan søke?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)

sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten
Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Klage

Hva kan du klage på?

 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige  forhold
 • saksbehandlingen

Her finner du mer informasjon om klageadgang.

Praktisk informasjon

Resepsjonen er åpen fra 08-16.00.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Horten kommune jobber tett med pasientene på Braarudåsen senter.

Hos oss er vi opptatt av personvern. Plakaten under beskriver våre retningslinjer for film, lydopptak og bilder fra senteret. 

Klikk for stort bildeVis nettvett - på Braarudåsen rehabiliteringssenter er vi opptatt av personvern.

Besøkstid

Braarudåsen rehabiliteringssenter og øyeblikkelig hjelp avdeling  - er fortsatt åpen for besøk med flere begrensninger.

Åpningstidene er 14.00-16.00 fra fredag 19.03.21-06.04.21

Begrensningen gjelder foreløpig frem til 6. april 2021. 

Det er ikke alle inneliggende pasienter som er vaksinerte. Det gjelder både pasienter og ansatte generelt. Vi erfarer stor pågang av besøkende på alle avdelinger på Braarudåsen og ø-hjelp, og ser oss nødt til å begrensede åpningstider for at smittevernet skal ivaretas.

Besøk begrenses, i henhold til covid-19 forskriften 5 a, og regionale tiltak:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for følgende:

 • Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til to faste venner eller en fast husstand.
 • Besøk hos personer i livets siste fase

Til deg som skal besøke noen på Braarudåsen/Ø-hjelp:

 • Alle besøkende skal registrere seg ved ankomst Braarudåsen/ø-hjelp, i resepsjonen eller ved inngang.
 • På Braarudåsen blir dere tatt imot av en besøksvakt som følger deg til pasientrommet der vedkommende som en besøker er.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Pårørende bruke munnbind, i det de ankommer Braarudåsen/Ø-hjelp og til besøket er over.
  • Besøkende oppfordres til å holde minst 2 meters avstand eller mer til den de besøker og ansatte.
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende.
 • Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt
 • Besøk gjennomføres på pasientrom eller ute.
 • Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, skal ikke komme på besøk. Gjelder også besøkende som har luftveissymptomer eller er karantene.
 • Besøkende som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, skal ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og skal inntas inne på pasientrom eller ute. Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen eller fellesarealer til måltider.
 • Hvis pasienter har oppholdt seg utenfor institusjonsområdet, ber vi om at avdelingen informeres slik at nødvendig smitteverntiltak og eventuell smittesporing kan ivaretas i etterkant.  

 

Vi oppfordrer alle til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger

Hold dere friske og ta vare på hverandre!

 

Lurer du på noe, kontakt avdelingen eller ledere.

Kontakt:

Braarudåsen, Harald Pedersens gate 11             – tlf: 3308 6600

Ø-hjelp, Harald Pedersens gate 9                          – tlf: 4090 4444

 

Klikk for stort bilde 

Frisør og fotpleie

Frisør hver tirsdag.

Fotpleier på torsdager.

Kultur/aktivitet

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på senteret arrangert av frivillige hjelpere. Oppslag finner du på avdelingene.  

Kontakt

Vibeke Kristiansen
Vibeke Kristiansen
Enhetsleder Horten helsehus
Tlf: 33085340
Mob: 95168228
Inger Håkestad
Resepsjon
Tlf: 330 86 600
Guri Knudsrød
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering
Mob: 913 87 477
Therese Marheim Løe
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen
Tlf: 400 16 321

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284