Braarudåsen senter

Klikk for stort bilde

Braarudåsen er et senter for rehabilitering, avlastning og lindrende behandling.

For å begrense smittespredning ber vi om at alle besøkende gjør avtale på forhånd ved å ringe
33 08 66 00. 

Adresse: Harald Pedersens gate 11

Braarudåsen

Hvem kan få et opphold?

Korttidsopphold i institusjon gis når oppfølging i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta nødvendige helse og omsorgsbehov. Det kan være opphold blant annet for å kartlegge, observere, behandle rehabilitere eller lindre. 

Hva skjer på et rehabiliterings- og korttidsopphold?

Vi vektlegger "Hva er viktig for deg?" og jobber for at du skal kunne nå dine mål. 
Målet med et opphold på Braarudåsen senter er: 

 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Hvordan søke?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)

sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten
Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Klage

Hva kan du klage på?

 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige  forhold
 • saksbehandlingen

Her finner du mer informasjon om klageadgang.

Praktisk informasjon

Resepsjonen er åpen fra 08-16.00.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Horten kommune jobber tett med pasientene på Braarudåsen senter.

Hos oss er vi opptatt av personvern. Plakaten under beskriver våre retningslinjer for film, lydopptak og bilder fra senteret. 

Klikk for stort bildeVis nettvett - på Braarudåsen rehabiliteringssenter er vi opptatt av personvern.

Besøkstid


Vår faste besøkstid på Braarudåsen er:

17.00 - 19.00 (gjelder både hverdag og helg).
Vi oppfordrer, i tråd med nasjonale føringer, at så få som mulig kommer på besøk.

Ta kontakt med oss på tlf 330 86 600 om du har behov for besøk utenom besøkstidene.

På grunn av smittesituasjonen ber vi alle om å gjøre avtale om besøk på forhånd for å unngå kø utenfor inngangen. Du gjør avtale med oss ved å ringe 330 86 600.

Frisør og fotpleie

Frisør hver tirsdag.

Fotpleier på torsdager.

Kultur/aktivitet

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på senteret arrangert av frivillige hjelpere. Oppslag finner du på avdelingene.  

Kontakt

Vibeke Kristiansen
Vibeke Kristiansen
Enhetsleder Horten helsehus
Tlf: 33085340
Mob: 95168228
Inger Håkestad
Resepsjon
Tlf: 330 86 600
Guri Knudsrød
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering
Mob: 913 87 477
Therese Marheim Løe
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen
Tlf: 400 16 321

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284