Grupper og kurs

Kurs og grupper er et viktig verktøy for å mestre hverdagen på en bedre måte. 

Vi har ulike typer grupper og kurs. Kontakt oss for mer informasjon dersom det er ønskelig.

Kurs: 

 • Livsstyrketrening
 • Sinnemestring

Grupper: 

 • Jentesnakk
 • Duganes kar
 • Trimgruppe
 • Golfgruppe
 • Musikkgruppe
 • Gå-gruppe

Livsstyrketreningskurs

Dette er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Det er godt egnet for alle som vil lære mer om å håndtere stress og hverdagens utfordringer. Ved å øke din bevisste oppmerksomhet rundt kropp, tanker og følelser, kan du styrke din forståelse for hvem du er - samt hvilke ressurser, muligheter og valg du har. 

Kontakt: Tone Ringdal tone.ringdal@horten.kommune.no eller tlf: 975 50 417

Henvendelses-telefon til Mottaksteam kan også benyttes: 409 11 808

Møteplassen for Livsstyrketrening

Dette er et tilbud til alle som har deltatt på Livsstyrketreningskurset. Vi møtes ca. en gang i måneden fra kl 13.00 - 15.00 på møterom "Stjertebukta” på Karljohansvern (der de fleste har hatt Livsstyrketreningskurs).

Datoer for høsten 2019 er 26/8, 23/9, 14/10, og 9/12. Du som ønsker å delta på dette tilbudet kan melde deg på innen kl 10.00 den aktuelle dagen ved å sende en SMS til Tone (975 50 417).

Informasjonsmøte for nytt Livsstyrketreningskurs våren 2020:

Tirsdag 10. desember kl 1300 eller mandag 16. desember kl 1400 på Freia, møterom Stjertebukta, Nedre vei 22, Karljohansvern.

Sinnemestrings-kurs 

Brøset-modellen er en kognitiv basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne og voldsproblematikk. Terapien består av tre individuelle timer, som både er kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen. Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi med opplæring i mestrings-strategier og kognitiv terapi. Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig, blant annet ved at å lære av andres erfaringer.

Kontakt Mona Mathisen mona.mathisen@horten.kommune.no eller tlf: 975 50 493

 

Jentesnakk

”Jentesnakk” er en metode der en utvalgt gruppe jenter (ca 8 stykker) møtes en gang i uka. Det blir samtaler og aktiviteter som kan bidra til at jentene blir tryggere på seg selv og andre.

Målet er at jentene skal bli flinkere til å sette egne grenser og få bedre selvtillit. Vi vil fokusere mye på betydningen av vennskap.
"Jentesnakk" foregår både i skoletiden på ungdomsskolen og noe etter skoletid.

Tilbudet holdes av de kvinnelige ungdomskontaktene.
Kontakt: ungdomskontakten@horten.kommune.no

 

Duganes kar

"Duganes kar" er en guttegruppe hvor ulike temaer blir drøftet i en trygg gruppesetting. Gruppen er for elever på videregående skole og tilbudet gjennomføres i skoletiden på Horten videregående.

Tilbudet holdes av de mannlige ungdomskontaktene.
Kontakt: ungdomskontakten@horten.kommune.no

 

Trimgruppa

"Sammen om fysisk aktivitet"
Trening på treningssenter. Både apparater og saltrening.
Tid/sted: Tirsdag og torsdag kl 10.15-12.00 (møtes ferdig skiftet) på Trimhuset.
Betaling: Du er selv ansvarlig for eget medlemskap

 Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Golfgruppa

"Introduksjon til GOLF, alternativ vei til grønt kort"
* Fysisk aktivitet i frisk luft og fin natur
* Være sammen med andre
* Gratis lån av utstyr
Tid/sted:
Tirsdag, 2-3 timer på Borre golfbane, avsluttes med lunsj i det fri

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Musikkgruppa

"Samvær med musikk i fokus"
* Sosialt samvær
* Musikkglede
* Individuelt tilpasset
* Gratis lån av utstyr og lokaler
Tid/sted:
Tirsdag ca 2 timer, oppmøte kl 12.30 på Kulturhuset 37

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Gå- gruppa

I samarbeid med Mental helse Horten og LHL har vi tilbud om gågruppe hver tirsdag.
Tid/sted: Vestre Braarudgate 4, kl 16.45 kjører vi sammen ned til Karljohansvern, eller møt opp på KJV kl 17.00.
Her er det 3 alternative løyper å velge mellom.
Avsluttes med en kaffekopp, noe å bite i og sosialt samvær utenfor Lokal historisk senter før man blir kjørt tilbake.

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf:92053509

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284