Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Klikk for stort bilde

Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.

Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens kan også bidra til nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Dagsentre

- Grønn omsorg - Maiastua - tlf: 9755 0319. Adr: Hellandveien 225, 3180 Nykirke.

- Edvard (på Åsgårdstrand sykehjem) - tlf:415 94 940. Adr: Spettåsveien 6, 3179 Åsgårdstrand.

- Indre havn (på Indre havn sykehjem) - tlf: 33 08 67 79. Adr: Bankløkka 3, 3181 Horten.

- Frøya (på Borre sykehjem) - tlf: 409 06 074 - 73.  Adr: Gannestadveien 7, 3184 Borre.

Innhold

Transport til og fra sentrene er en del av tjenesten. Felles for alle er at det serveres frokost og middag. Alle følger et årshjul med aktiviteter tilpasset årstiden og markerer merkedager. Det legges stor vekt på fysisk aktivitet både inne og ute i frisk luft. Alle avdelingene har mulighet til å bruke en minibuss for å komme ut på tur.

Hvordan søke

Benytt søknadsskjema (PDF, 240 kB) og send til: Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

For å få mer informasjon og hjelp til å søke på tilbudet kontakt demenskoordinator.

Tlf.: 975 50 254 
E-post: demenskoordinator@horten.kommune.no

E-post: guri.knudsrod@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284