Startlån og tilskudd til etablering

Klikk for stort bilde
Vi har nå delt ut de midlene vi har fått til Startlån og tilskudd, ca 90 millioner kroner. Alle nye søknader vil dermed bli avslått og søkere henvises til å søke i januar. Dersom ikke alle midlene blir brukt opp vil vi informere om dette på internettsidene våre. 

Startlån er et tilbud til deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare til egenkapital. 
Du kan bruke startlån til: 

 • kjøp av bolig
 • refinansiering av dyre lån
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig.

Tilskudd til etablering brukes hovedsakelig for personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig.

Søk om startlån på Husbanken sine nettsider

Vi anbefaler at du bruker det elektroniske søknadsskjemaet. Du kan også skrive ut søknadsskjema og sende det i posten til: Horten kommune, v/ Helse- og boligservice, postboks 10, 3191 Horten. 

Hvem kan få startlån?

Barnefamilier

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i boligen. 

Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av  husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Personer/husstander med varig lav inntekt som ikke kan betjene fullt lån til bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. 

Tilskudd til etablering nedskrives med 5% i året, og er avskrevet etter 20 år. Se lenke for mer informasjon

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Helse- og boligservice hverdager mellom kl 9 -14.00 på tlf.: 409 05 443

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Startlån og boligtilskudd
Tlf: 40905443

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284